Szent László Görögkatolikus Gimnázium
és Technikum

E-napló Elérhetőség

Üdvözöljük a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum honlapján!

A Szent László Gimnázium rövid története

A gimnáziumi képzés iskolánkban 1966-ban öt tanulócsoporttal indult. Az 1971/72-es tanévig együtt folyt a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés. Utána pedig 1995-ig csak szakközépiskolai és szakiskolai osztályaink voltak a Dienesben. 1995-től a gimnáziumi képzés folyamatos iskolánkban. Négy évig egy speciális, kis létszámú osztályunk is volt. Hallássérült tanulóink nem tanultak idegen nyelveket és ének-zenét, de az érettségi tantárgyakat nagyobb óraszámban sajátították el. Érettségi után ezek a tanulóink egyetemen, főiskolán tanultak tovább és szereztek diplomát.

Gimnáziumi osztályaink a jelenlegi képzési rendszerben:

Nyelvi előkészítő osztály

A nyelvi előkészítővel induló öt évfolyamos képzés első évében heti tizennégy órában tanulnak a diákok angol vagy német nyelvet, négy órában informatikát, a fennmaradó órákban pedig az érettségi tantárgyakat tanulják, illetve képességfejlesztésben részesülnek. A szaktanárok mellett anyanyelvi lektorok segítik a nyelvi kommunikáció elsajátítását.

Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés

2008. szeptemberétől magyar-angol két-tannyelvű gimnáziumi osztály indult iskolánkban. Az öt éves képzés első évében a célnyelvet, az angolt heti 16 órában, tizedik osztálytól pedig a történelmet, matematikát és a földrajzot angolul tanulják a diákok. Ezekből a tantárgyakból az érettségi vizsga is angolul lesz majd. A második idegen nyelv a német.

Általános tantervű osztály

Az általános tantervű osztályunkban két idegen nyelvet tanulnak a diákjaink. Az angolt heti négy, a latin nyelvet pedig heti három órában. Az informatikát négy évig oktatjuk, így lehetőség van a nemzetközi ECDL - vizsgára való felkészülésre, vagy a jeles eredményű informatika érettségi vizsga letételére, amely szintén az ECDL - vizsga megszerzését jelenti.
A korszerű nyelvoktatást segíti a nyelvi laboratórium, az informatikai képzés feltételeit pedig a számítógépes szaktantermek biztosítják. Egyéb szaktantermeink is jól felszereltek. A 11. és a 12. évfolyamok tanulói egészségügyi alapismeretek vagy szociális alapismeretek tantárgyat tanulhatnak. Ez elősegítheti tanulóink pályaválasztását. A 11., a 12. és a 13. évfolyamon tanulóknak biztosítjuk a fakultációs órákat és mind közép-, mind pedig emelt szinten az érettségire való felkészüléshez az előkészítő órákat. Néhány tantárgyból városi szintű felkészítést tartunk (biológia, magyar).

Pedagógiai Programunkban fontos helyet kapott az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra való nevelés. Szabadidős programjaink, meghirdetett pályázataink, vetélkedőink közül több ezt a tevékenységet erősíti.

A tanórán kívüli tevékenységet az iskolai diákvezetőség irányítja, munkájukat szabadidő szervező tanár segíti. A szakkörök, érdeklődési körök eredményei öregbítik iskolánk hírnevét. Több tanulónk vesz részt az iskolaújság szerkesztésében. Szívesen kapcsolódnak be a diákok az iskolarádió műsorának elkészítésébe is. Énekkarunk és irodalmi színpadunk a tanév folyamán több alkalommal is nívós ünnepi műsort készít. Tehetséges diákjaink örömmel vesznek részt az üveg- és textilfestésben a rajzszakkör munkájában.

Sportegyesületünk (DSE) szervezi és irányítja az aktív sportmunkát. Különösen népszerűek a labdajátékok, ezek közül is a floorball, amelyből több országos versenyen vettünk részt az utóbbi hat évben.

Sportcsoportjainkkal folyamatosan indulunk a városi versenyeken röplabda, labdarúgás és kosárlabda-bajnokságokon. Minden osztály részt vesz a téli korcsolyázáson, ami nagy élményt jelent tanulóinknak. Informatika tanáraink évente éjszakai internetezést szerveznek, ami sok érdeklődőt vonz. Nagyon sikeresek az évente megrendezett képzeletbeli utazások az ország különböző tájaira, a világ számos országába. Szűkebb és tágabb környezetünk jobb megismerését szolgálják.

A különböző ünnepségek, diáktanévnyitók, kiállítások, a Dienes Galéria, a szalagtűzői táncok bemutatói iskolánk emlékezetes eseményei. Hagyományt teremtenek, múltunk, jelenünk részei.