Szent László Görögkatolikus Gimnázium
és Technikum

E-napló Elérhetőség

Szakképesítések rövid jellemzése

Gyakorló ápoló

A gyakorló ápoló az ápolói munkacsoport tagja. Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak. Munkáját a magasabb hatáskörű ápoló irányításával, az ápoló team tagjaként végzi.

Általános ápoló

Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez. Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának. Képes felnőtt, csecsemő és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni. A megszerzett okleveles általános ápolói végzettség megfelel az Európai Uniós direktíva követelményeinek. A felsőoktatásban a tanulmányi idő jelentősen csökkenhet.

Csecsemő- és gyermekápoló

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását.

Mentőápoló

A sürgősségi betegellátás területén önállóan és csapatban, elsősorban az állami mentőszolgálatnál és sürgősségi osztályon, hivatástudattal és elkötelezetten sürgősségi ellátásban részesíti, valamint menti a betegeket és a sérülteket. A mentőjárművel történő szállítás közben, illetve sürgősségi osztályon alapszintű sürgősségi ellátást nyújt, emelt szintű ellátásban asszisztál, mentéstechnikai eszközöket, illetve betegszállítási és mozgatási technikákat alkalmaz, mentés-, és betegszállítás szervezési folyamatokban, valamint katasztrófahelyzetek és tömeges események felszámolásában közreműködik.

Egészségügyi asszisztens

A szakrendelőkben végzi munkáját. A vizsgálatok előtt betegtájékoztatást végez kompetenciájának megfelelően. Előkészíti a különböző beavatkozásokhoz szükséges eszközöket, asszisztál az orvosnak. Végzi a betegek előjegyzését, ügyviteli adminisztrációt vezet. A következő szakmairányok közül választhat: audiológiai asszisztens, endoszkópos asszisztens, fogászati asszisztens, gyógyszertári asszisztens, kardiológiai és angiológiai asszisztens, klinikai neurofiziológiai asszisztens, perioperatív asszisztens, radiográfiai asszisztens.

Szociális és rehabilitációs szakgondozó

Megtervezi és megszervezi, ellátja és irányítja az ápolási és gondozási feladatokat, foglalkoztatásokat és rehabilitációs tevékenységeket. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek személyes szükségleteinek felmérése után hozzásegíti a rászorulót a megfelelő segítség igénybevételéhez. Szakszerű segítséget tud nyújtani az alapápolás, gondozás, a rehabilitáció és a fejlesztés területén. Személyi segítséget nyújt, a szociális problémamegoldásban irányítással a kompetenciájának megfelelő területen önállóan dolgozik.