Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum


E-napló Elérhetőség

Történetünk

1966-ban - az iskola alapításának évében - gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok indultak. 1968 szeptemberétől két osztályban kezdődött meg a szakközépiskolai képzés.
1971-től tiszta profilúvá vált az iskola, csak egészségügyi szakközépiskolai osztályok indultak. 1980-ig felmenő rendszerben 16 osztályban folyt az egészségügyi képzés.
Ekkor egyesült a Dienes László Egészségügyi Szakközépiskola a Madzsar József Szakiskolával. Az 1986-os egészségügyi szakközépiskolai és szakiskolai nevelési és oktatási tervekben kiemelt feladattá vált az ápolók képzése.
A tantervi váltás különösen az ápolástan-gondozástan tantárgyat érintette. A nevelésben, oktatásban mindenki szem előtt tartotta a személyiség fejlődését, a hivatástudatra nevelést és a beteg ember tiszteletét.
A következő jelentős reformra 1993-ban az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenésével az egészségügyi szakképzés szerkezetének átalakulására került sor. A képzések érettségire épültek. Kivezetésre került a szakközépiskolai oktatás. Iskolánk elsőként kapcsolódott az átalakulás folyamatába, az 1993-as tanévtől kísérleti jelleggel indítottuk az új képzési formát. A kísérleti tantervet iskolánk tanárai dolgozták ki.
2005-ben újabb változás következett. Bevezetésre került a moduláris képzés minden szakmában. Azt követően napjainkig többször alakították át a szakképzés szerkezetét.
2014-ben újra indult a szakközépiskolai oktatás a 8. osztály után. 2016 szeptemberétől a szakközépiskola elnevezése szakgimnáziumra változott.
2016-tól iskolánkban nappali és esti munkarendben szakgimnáziumi képzés folyt 9-12. évfolyamig, érettségire épülve 13-15. évfolyamig, esti munkarendben érettségi után 13-15. évfolyamon. 2020 szeptemberében bevezetésre került a technikumi oktatás.

Jellemzői:

A technikumi képzés újdonságai és előnyei: Az egészségügyi ágazat szakmajegyzékéből az alábbi szakmairányokat kínáljuk: Szociális ágazat szakmajegyzékéből kínáljuk: