Szent László Görögkatolikus Gimnázium
és Technikum

E-napló Elérhetőség

Üdvözöljük a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum honlapján!

Úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben (FIL 2,12-15)

Aktuális híreinket az Iskolánk fül HÍREK menüpontja alatt találja!


Facebook oldalunk

Estis tanítási napok

Kedves Tanulók!

Évnyitó ünnepségünkre 2023. szeptember 1-én kerül sor.
Kérünk mindenkit, hogy az alkalomnak megfelelő, iskolai ünneplőben jelenjen meg!
Az osztályok az osztályfőnökeik vezetésével 7.45-ig foglalják el kijelölt helyeiket a tornacsarnokban!
Az ünnepséget követően 4 osztályfőnöki órát tartunk és a tankkönyveket ekkor osztjuk.

Kedves 8. Osztályos Tanulók!
Kedves Szülők/Gondviselők!

A jelentkezők felvételi jegyzéke (végleges felvételi eredmény) itt megtekinthető.

Nyílt nap

Nyílt nap 2023. április 13-án 9 órától az érettségire épülő napplai és munka melletti képzéseink iránt érdeklődőknek.

Tekeregjünk együtt!

Októberi menza megrendelés és fizetés

2023. szeptember 28-29.

Pótrendelés és fizetés:
2023. október 05-06.
A megrendelés személyesen a gazdasági irodában történik helyszíni fizetéssel!

A lengyel–magyar barátság napja

2023. március 14-én a 9.e osztályban a közeledő lengyel-magyar barátság napja alkalmából szerveztünk rendkívüli osztályfőnöki órát. Vendégül láttuk Rácz Tibor urat, a debreceni lengyel nemzetiségi önkormányzat elnökét, aki a két ország több évszázados barátsága témakörében tartott előadást a diákoknak.

A lengyel-magyar történelmi összetartás ezer évre nyúlik vissza, még külön emléknapot is kapott, március 23-a mindkét országban hivatalosan a lengyel–magyar barátság napja.

Az 1848-1849-es magyar szabadságharcban a lengyelek lelkesen vettek részt Bem József vezetésével, akinek éppen a mai napon van a születésnapja. Bem apó 1794. március 14-én született, és lett a lengyel és a magyar szabadságharc hőse.

Iskolánk névadója is kötődik ehhez az országhoz, ugyanis Szent László édesanyja lengyel hercegnő volt és Lengyelországban született.

Köszönjük az érdekes előadást, illetve az elkészült prezentációt osztályunk két tanulójának Montlika Annának és Gál Reginának!Nyíradonyban tartotta központi tanévnyitóját a Hajdúdorogi Főegyházmegye

"Úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben" (Fil 2,12-15) - ez a 2022/23-as tanév jelmondata a Hajdúdorogi Főegyházmegyében.

A központi évnyitó Nyíradonyban volt, ahol a Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda új épületszárnyának szentelését követően a templomban,
déli istentiszteleten kérték Isten áldását az előttünk álló tanévre.

Az eseményről többet olvashatnak a gorogkatolikus.hu oldalon.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye tanévnyitó értekezlete iskolánkban

Lelki, szellemi útravalóért érkeztek Debrecenbe a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák, iskolák igazgatói, lelki vezetői az új tanév kezdetén.

A hagyományoknak megfelelően Fülöp metropolita kijelölte a tanév jelmondatát is, ami a 2022/23-as időszakra Szent Pál Filippekhez írt leveléből származik.

Az eseményről többet olvashatnak a
gorogkatolikus.hu oldalon.

Szeptemberi menza megrendelés és fizetés

2022. augusztus 31-től szeptember 02-ig

Pótrendelés és fizetés:
2022. szeptember 7-től szeptember 8-ig
A megrendelés személyesen a gazdasági irodában történik helyszíni fizetéssel!

2020-ban megvalósult pályázataink

Felvételi eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Felvételi eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat

Kedves Szülők!
Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra az alábbi linken tölthető le a szülői nyilatkozat.
Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat

Ballagás

Sulikarácsony és az Irodalmi Színpad

Iskolánk bemutatója

Irány a Szent László! Facebook oldalunk

Outdoor programok

A Szent László Gimnázium és Technikum

Iskolánk 1966-ban öt tanulócsoporttal indult. Az 1971/72-es tanévig együtt folyt a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés. Utána pedig 1995-ig csak szakközépiskolai és szakiskolai osztályaink voltak a Dienesben. 1995-től a gimnáziumi képzés folyamatos iskolánkban.

2016. szeptember elsejétől fenntartónk a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Katolikus iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. Oktatásunk és nevelésünk megfelel a katolikus tanítás elveinek. Keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolokodás jelenlétét, fontos szerepet szán az egyházi és nemzeti hagyományoknak. Pedagógiai Programunkban kiemelt helyet kap az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra való nevelés. Szabadidős programjaink, meghirdetett pályázataink, vetélkedőink közül több ezt a tevékenységet erősíti.

A tanórán kívüli tevékenységet az iskolai diákvezetőség irányítja, munkájukat szabadidő szervező tanár segíti. Az iskolai diáksportkör keretén belül sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a tanítási órákon kívül is.A 4 ÉVSZAK program síelési, túrázási, kerékpározási és evezési lehetőséget biztosít tanulóink és tanáraink számára. A különböző ünnepségek, diáktanévnyitók, kiállítások, rendezvények, a Dienes Galéria, a szalagtűzői táncok bemutatói iskolánk emlékezetes eseményei. Hagyományt teremtenek, múltunk, jelenünk részei.Gimnáziumi osztályaink a jelenlegi képzési rendszerben:

Nyelvi előkészítő osztály

A nyelvi előkészítővel induló öt évfolyamos képzés első évében heti tizennyolc órában tanulnak a diákok angol nyelvet, három órában digitális kultúrát, négy órában képességfejlesztésben részesülnek. A szaktanárok mellett anyanyelvi lektorok segítik a nyelvi kommunikáció elsajátítását.Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés

2008. szeptemberétől magyar-angol két-tannyelvű gimnáziumi osztály indult iskolánkban. Az öt éves képzés első évében a célnyelvet, az angolt heti tizennyolc órában, kilencedik osztálytól pedig a történelmet, matematikát és később a célnyelvi civilizációt angolul tanulják a diákok. Ezekből a tantárgyakból az érettségi vizsga is angolul lesz. Az érettségi vizsgakövetelmények teljesítése esetén a tanulók komplex (C1 típusú) felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. A második idegen nyelv a német.Általános tantervű osztály (emelt szintű német)

Ebben az osztályban két idegen nyelvet tanulnak a diákjaink. Az németet heti öt, az angol nyelvet pedig heti három órában. A digitális kultúrát négy évig oktatjuk, így lehetőség van a nemzetközi ECDL - vizsgára való felkészülésre.A jeles eredményű digitális kultúra érettségi vizsga esetén is ECDL - vizsgabizonyítványt szerezhetnek.
Az informatikai képzés feltételeit a számítógépes szaktantermek biztosítják. Egyéb szaktantermeink is jól felszereltek. A 11. és a 12. évfolyamon tanulóknak biztosítjuk a fakultációs órákat és mind közép-, mind pedig emelt szinten az érettségire való felkészüléshez az előkészítő órákat.

Szakképző osztályaink a jelenlegi képzési rendszerben:

Egészségügyi technikum:


Szociális technikum:

Technikumi képzés újdonságai és előnyei: Az itt tanult diákok ösztöndíjban részesülnek. A tizedik év végén kell dönteni a szakmaválasztásról. Tizenkettedik év végén tanulóink előrehozott vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tantárgyakból. A tizenharmadik év végén idegennyelvi és szakmai érettségi vizsgát tesznek. Az 5. tantárgy a technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít.

Kimeneti lehetőségek: